Opetus

Olen  toiminut vierailevana tuntiopettajana, suunnitellut ja luennoinut esiintymispukuhistorian sekä vaatetuksen ja pukeutumisen historian kursseja Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, pitänyt yksittäisiä luentoja mm. Yleisradiossa, Teatterimuseossa, Helsingin kaupunginmuseossa, Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa (Kavi) ja Suomen kansallisteatterissa, sekä opettanut käytäntöön painottuneita pukukursseja lukio-opiskelijoille ja nuoremmille lapsille.

Myllynkivikauluksen tekemistä lukiolaisten työpajassa näytelmään Hullu Prinssi –  eli totuus siitä kuinka haarukka tuli Suomeen (2019)
/ Making ruff collars in the high school costume workshop for the play Crazy Prince or the Truth of how the fork came to Finland  (2019).
Kuva / Photo: Joanna Weckman

Kun aloitin esiintymispukuhistorian selvittämisen Suomessa, saatavilla oli hyvin vähän akateemista tutkimusta. Pyrkimykseni onkin ollut paikallistaa ja jakaa tietoa pukuhistoriasta ja alalla työskennelleistä ihmisistä. Lisäksi tahdon kertoa kiinnostavista tutkimusretkistä julkisissa ja yksityisissä arkistoissa, teatterien ompelimoissa ja pukuvarastoissa, joissa yleisöllä ei välttämättä ole mahdollista vierailla. Vaatetuksen ja pukeutumisen historia on pukusuunnittelijan tärkeä työkalu, mutta kiinnostaa myös monia muita. Keskityn lähinnä Pohjois-Euroopan vaatetuksen ja pukeutumisen historiaan, ja olen erityisen innostunut esihistoriallisesta vaatetuksesta ja vanhoista käsityö- ja toteutusmenetelmistä.

Tulen mielelläni luennoimaan tutkimusprojekteistani, puku- ja vaatetushistoriasta. Ota yhteyttä: weckman.joanna(at)gmail.com

Vierailulla Kansallismuseon Esihistoria-näyttelyssä Aalto-yliopiston pukusuunnittelun opiskelijoiden kanssa 2019 /
Visiting the Prehistory-exhibition at the National Museum of Finland with Aalto University costume design students a in 2019.
Kuva / Photo: Joanna Weckman

TEACHING

I am a visiting lecturer of costume and dress history courses in Aalto University of Arts and Design and Helsinki University but have also held individual lectures for e.g. Theatre Academy, National Broadcasting Company YLE, Theatre Museum, Helsinki City Museum, National Audiovisual Institute (Kavi) and the Finnish National Theatre as well as taught costume-related practical courses for highschool students and younger children.

When I began to study the costume design history in Finland, very little academic research was available. Since then, my aim has been to locate and share the knowledge of costume history and the people working in this field. Likewise, I want to shed light to the exciting research work completed in public and private archives, theatre costume workshops and storages, where visitor usually have no access. Dress history is an important tool for costume designers and makers, but also great interest of general public. I concentrate mostly on the Northern-European dress history with special interest on pre-historic clothing and implementation methods.

I am happy to give lectures on my research projects, costume and dress history; please contact weckman.joanna(at)gmail.com

Teatterimuseon opetuskokoelma syntyi tekemäni pukukokoelman konsultointiprojektin yhteydessä
/ The Educational collection for Theatre Museum in Helsinki was born during a consultation project for their costume collection. 
Kuva / Photo: Joanna Weckman.