Tutkimus

Tutkimusintressini kattaa esiintymis-, näyttämö- ja elokuvapukujen, niiden suunnittelun, toteutuksen, käytön ja vastaanoton, pukusuunnittelijoiden ja pukujen toteuttajien historian tutkimuksen sekä eri aikoina pukujen suunnittelua, toteutusta ja käyttöä muokanneiden käytäntöjen, arvojen ja ihanteiden tutkimisen.

Tutkimustyöni pukujen parissa kietoutuu tiiviisti yhteen etenkin vaatetuksen ja pukeutumisen historian ja sen tutkimuksen, kansatieteen, tekstiiliarkeologian, museologian ja muistitietotutkimuksen kanssa. Olen tehnyt tutkimusyhteistyötä mm. Teatterimuseon, Aalto yliopiston, Tampereen yliopiston, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (Kavi) ja Yleisradion kanssa.

Tutkittavana näyttämöpuku 1900-luvun alusta Teatterimuseossa / Researching stage costume from the early 1900s, Theatre Museum in Helsinki.
Kuva/ Photo: Sanna Brander.

Vuodesta 2001 lähtien on julkaistu useita kirjoittamiani artikkeleita ja pari kirjaa pukusuunnittelun historiasta sekä näyttämöllä että elokuvissa. Väitöskirjassani tarkastelin Liisi Tandefeltin pukusuunnittelijanuraa sekä ammattihistorian että muistitietotutkimuksen näkökulmasta.

Tuorein artikkelini ”Creating a ”Lapp” Character – Sámi Dress Utilised as Costume in Early Finnish Theatre” julkaistiin Ethnologia Fennican Politics of Dress and Appearance -teemanumerossa joulun alla 2021. Se käsittelee saamelaisten esittämistä näyttämöllä Suomalaisessa Teatterissa ja Kansallisteatterissa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, tällöin käytettyjen näyttämöpukujen taustaa ja toistuvia tapoja esittää saamelaiset ”lappalaishahmoina”.

Syksyllä 2021 julkaistu artikkelini ”Ajatuksesta puvuksi” kertoo balettipukujen, niiden suunnittelijoiden ja tekijöiden historiasta Suomen Kansallisbaletin satavuotissyntymäpäivää juhlistavassa kirjassa Se alkoi joutsenesta – Sata vuotta arkea ja unelmia Kansallisbaletissa (2021), joka on 10-henkisen tutkijaryhmän monivuotisen työn ja Kansallisbaletti100-projektin tulos. 

Muita viimeaikaisia artikkeleita ovat ”The First Premiere and Other Stories: Towards a History of the Costume Design Profession in Finland” (2021) kirjassa Pantouvaki & McNeill (toim.) Performance Costume: New Perspectives and Methods, sekä ”Painettu ajatus – materiaalinkäsittely suomalaisten näyttämöpukujen historiassa” (2019) pukusuunnittelija Pasi Räbinän juhlakirjassa Kauneuden paino – Print of Beauty.

Kansallisoopperan ja -baletin pukuvarastossa / In the costume warehouse of National opera and ballet.
Kuva / Photo: Joanna Weckman

COSTUME RESEARCH

My research interests include history of performance, stage and film costumes, costume design and making, use and reception, costume designers and makers as well as the practices, values and ideals which have shaped the costume work in different times.

My research on costume is grounded with a deep interest of Dress history and research, Ethnology, Textile archaeology, Museology and Oral history research. I have collaborated with e.g.  Theatre Museum in Helsinki, Aalto University, Tampere University, National  Audiovisual Institute (Kavi) and National Broadcasting Company YLE.

Vanhan elokuvapuvun tutkimista YLEn pukuvarastossa / Studying an old film costume in the National Broadcasting Company YLE costume warehouse.
Kuva / Photo: Jussi Viirret.

Since 2001, I have published several articles on the history of the costume design work and costumes for the stage and film in Finland. My doctoral thesis investigated the conditions that shaped the work of costume designers in recent Finnish history, through the career of and oral history told by actress and costume designer Liisi Tandefelt.

My latest article ”Creating a ”Lapp” Character – Sámi Dress Utilised as Costume in Early Finnish Theatre”, published in Ethnologia Fennica theme issue Politics of Dress and Appearance explores the ways in which the Sámi were represented in the early years of established theatre in Finland, starting with the Finnish Theatre (Suomalainen Teatteri) in 1872 and its successor the Finnish National Theatre (Suomen kansallisteatteri), 1902. Particular attention is paid to the role of costumes in the late nineteenth and early twentieth centuries.

Other recent publications include article on the history of ballet costume design and makers, in book Se alkoi joutsenesta – Sata vuotta arkea ja unelmia Kansallisbaletissa (2021) celebrating the 100 years of  National Ballet in Finland, which was the result of many years of work by a 10-person research group and project Kansallisbaletti100.. Other recent articles are ”The First Premiere and Other Stories: Towards a History of the Costume Design Profession in Finland” (2021) in Pantouvaki & McNeill (eds.) Performance Costume: New Perspectives and Methods, as well as A Printed Thought – Treatment of Materials in the History of Finnish Stage Costumes” (2019) in a book Kauneuden paino – Print of Beauty celebrating the career of costume designer Pasi Räbinä.

Kansallisbaletti100-projektin tutkimusaineistoa Suomen Kansallisoopperan ja -baletin arkistossa / Nationalballet100 -project research materials
from the Archive of Finnish National Opera and Ballet. Kuva / Photo: Joanna Weckman.